Šiaurės pr. 97, LT-49239, Kaunas
Tel.: (8-37) 38 67 48
Faks.: (8-37) 38 66 03
Kauno Kazio Griniaus progimnazija

Naujienos

 • Spausdinti

,,ŽOLYNĖLIAI“ DŽIAUGIASI SUSITIKIMAIS

 • Paskutinis atnaujinimas ( 2016-05-02 07:14 )

Balandžio mėn. progimnazijos tautinių šokių kolektyvo „Žolynėliai“ jauniai ir merginos dalyvavo jau 20 – ąjį gimtadienį švenčiančiame liaudies šokių festivalyje – konkurse „Graži mūsų šeimynėlė“. Šokėjai žino, kad dalyvaudami festivalyje kolektyvai šoka ne tik savo malonumui, bet šokių profesionalumą, meniškumą, techniką vertina kompetentinga komisija ir, be abejo, kiekvienas stengiasi užimti kuo aukštesnę vietą. Tad džiaugiamės, kad tarp dvidešimt vieno šokusio kolektyvo, buvome pastebėti ir įvertinti. Progimnazijos tautinių šokių kolektyvo „Žolynėliai“ merginoms skirta laureato nominacija. Laureačių šokis „Pakrėstinukė“ pripažintas išraiškingiausiai ir atistiškiausiai atliktų numerių. Jauniai šįkart džiaugėsi nominacija už kūrybiškumą.

Kartais taip atsitinka, kad vienas renginys keičia kitą. Šį kartą taip ir įvyko - trumpam pasidžiaugus sėkme festivalyje – konkurse „Graži mūsų šeimynėlė 20“, po dienos, progimnazijos tautinių šokių kolektyvo „Žolynėliai“ šokėjai balandžio 15 d. popietę praleido Joniškyje. Šį kartą jie dalyvavo tarptautiniame moksleivių liaudiškų šokių festivalyje ,,Šoks vaikučiai šokinį".

Joniškio kultūros centre, fes­ti­va­lio kon­certe, sukosi ne tik mūsų šalies mok­s­lei­vių liau­diškų šokių kolek­ty­vai, bet ir sve­čiai iš neto­limo užsie­nio – viso keturiasdešimt vienas kolektyvas. Jame daly­vavo net ketu­rių tautų jau­nieji šokė­jai — lie­tu­viai, lat­viai, rusai ir len­kai. Svečiai žiūrovams padovanojo ne tik lat­viš­kus, lenkiškus, rusiš­kus, bet ir bal­ta­ru­sišką, žydišką bei graikišką šokius. O lie­tu­vai­čiai jiems nenu­si­leido ir žavėjo žiū­ro­vus pačiais gra­žiau­siais lie­tu­viš­kais šokiais.

Smagu, kai kiekvienas, o jų buvo keturi, progimnazijos šokėjų padovanotas šokis sutiktas ir palydėtas iš scenos nuoširdžiausių šypsenų, skambių šūksnių ir aplodismentų.

Džiaugiamės galimybe pasirodyti įvairiose scenose ir taip įgyti koncertinės patirties, bendrauti ir susipažinti su kitų tautų šokiais, nacionalines kultūros ypatumais bei pasimokyti vieniems iš kitų. Džiaugiamės penk­ta­die­nio pava­karę pra­leidę sma­gaus šokio ir nuo­tai­kin­gos muzi­kos drau­gi­joje.

Džiaugiamės ir laukiame kitų susitikimų.

Parengė choreografijos mokytoja ekspertė Idalija Braškytė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Birutė Mineikienė

 

 • Spausdinti

„LABAS. KAIP GYVENI?"

 • Paskutinis atnaujinimas ( 2016-04-22 14:51 )

 

Balandžio 20 d. 1a ir 1f klasės mokiniai netikėtai buvo pakviesti į lopšelio – darželio „Gandriukas“ šešėlių teatrą. Mes – pirmokai apie tokį teatrą dar nebuvome girdėję. Tad smalsu, kas jis?

Darželyje visi drauge žiūrėjome spektaklį „Labas. Kaip gyveni?“ Spektaklyje grožėjomės drugelių ir skruzdėliukų šokiais, nerimavome dėl Pagranduko likimo ir džiaugiamės jo sėkme. Smagu, nes aktorių dėka sužinojome ir pamatėme, kaip, kur ir kokios lėlės vaidina šešėlių teatre.

Parengė pradinio ugdymo mokytojos B. Mineikienė, L. Urniažienė

 

 • Spausdinti

PIRMOKAI IŠKYLAUJA

 • Paskutinis atnaujinimas ( 2016-04-22 14:38 )

Balandžio 18 d. 1a, 1b, 1d klasės mokiniai išvyko į pirmąją tolimesnę kelionę - pasidairyti po Lietuvą. Keliaudami dviaukščiu autobusu, vaikai žvalgėsi pro langus, stebėjo bundančią gamtą ir klausėsi gidės įdomių pasakojimų apie augalus ir gyvūnus, miestelius.

Birštone, sakraliniame meno muziejuje  vaikai išgirdo miesto - kurorto istoriją. Dalyviai iš paruoštos tešlos kočiojo banginuko formos sausainius ir juos kepė. O kol kepė sausainiai, vaikai susipažino su sakralinio muziejaus ekspozicija. Po to iškeptus sausainius dalijosi, ragavo ir džiaugėsi, kad gardus, pačių iškočiotas kvepiantis miesto simbolis – banginukas.

Biuvetėje vaikai paragavo tikrojo, ne iš parduotuvės pirkto, o iš gelmių atitekančio mineralinio vandens. Smagu buvo pasivaikščioti po kurortinį miestelį, susipažinti ir apžiūrėti Kneipo taką, miesto parke medžio skulptūrose rasti pasislėpusius augalus ir gyvūnus, smalsu buvo užkopti į Vytauto kalną ir nuo viršaus pažvelgti į Nemuną.

Pociūnuose vaikus tiek lauke, tiek patalpoje sužavėjo lėktuvų įvairovė. Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje įsikūręs aerodromas paliko neišdildomą įspūdį - ypač berniukams, nes pasakotoją - lakūną „apipylė“ nesibaigiantys klausimai apie parašiutus, sklandytuvus, jų mygtukus, švieseles, rankenėles.

Džiaugiamės ekskursija ir laukiame naujų kelionių.

Parengė pradinio ugdymo mokytojos B. Mineikienė, A. Gaigalienė, A. Prielaidienė

 • Spausdinti

KVIEČIAME

 • Paskutinis atnaujinimas ( 2016-04-18 10:16 )

 • Spausdinti

EDUKACINĖ PAŽINTINĖ IŠVYKA Į PANEVĖŽĮ

 • Paskutinis atnaujinimas ( 2016-04-18 10:40 )

Balandžio 14 dieną 2a ir 2c klasės mokiniai vyko į Panevėžį. Jie dalyvavo 3 edukaciniuose užsiėmimuose. Pirmasis užsiėmimas vyko meninio stiklo studijoje. Mokiniai stebėjo, kaip iš stiklo gaminami įvairūs dirbiniai, grožėjosi spalvoto stiklo gaminiais. Antrasis užsiėmimas vyko keramikos gamykloje. Mokiniai žiūrėjo, kaip meistrų rankose molis atgyja, atsiranda namukai, pasakų personažai...Visi įsigijo įvairių keramikos suvenyrų. Trečiasis užsiėmimas vyko Panevėžio lėlių vežimo teatre. Mokiniai stebėjo lėlių spektaklį ,,Raudonkepuraitė''. Lėlių teatro aktoriai papasakojo ir pademonstravo kokių rūšių yra lėlės ir kaip jos valdomos. Mokiniai patys turėjo galimybę pabandyti valdyti lėles. Nors oras nelepino mūsų, bet grįžome linksmi, patyrę daug įspūdžių ir teigiamų emocijų.

Parengė pradinio ugdymo mokytojos Aušra Kepežinskienė ir Danutė Kūlokienė

 

 • Spausdinti

IR AIDĖJO ŠVENTĖ EIGULIŲ MIKRORAJONE...

 • Paskutinis atnaujinimas ( 2016-04-18 10:41 )

Balandžio 14 d. mūsų progimnazijoje vyko Kauno miesto Eigulių mikrorajono mokyklų lietuviškos knygos šventė - konkursas, skirtas prezidento Kazio Griniaus 150-osioms gimimo metinėms, Bibliotekų metams ir Tarptautinei Vaikų knygos dienai. Šventę rengė Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, progimnazijos bendruomenė, o ją globojo LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys prof. hab. dr. Arimantas Dumčius. Renginys buvo skirtas 6 - 7 kl. mokiniams, lietuvių kalbos ir dailės mokytojoms, mikrorajono ir mokyklų bibliotekininkėms. Nemažas būrys moksleivių bei mokytojų sugužėjo į Kauno Kazio Griniaus progimnaziją. Dalyvavo net septynių mokyklų: Kauno Kazio Griniaus progimnazijos, Kauno Pilėnų pagrindinės mokyklos, Kauno Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos, Kauno Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus, KTU Inžinerijos licėjaus, Kauno Kunigaikščio Vaidoto mokyklos – daugiafunkcio centro, Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos atstovai. Mokiniai pristatė paruoštas užduotis: jaunieji dailininkai ruošė skirtukus Sūduvos krašto motyvais ir pristatė parodoje, kiti moksleiviai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojų, parengė pristatymus tema: „XX a. tarpukario laikotarpio poeto, rašytojo, švietėjo veikla“.

Svečius pasitiko Kauno Kazio Griniaus progimnazijos tautinių šokių kolektyvo „Žolynėliai“ šokėjai. Šventė prasidėjo progimnazijos direktoriaus S. Šimanausko sveikinimu, svečių - Seimo nario A. Dumčiaus, viešnių - Kauno Istorinės Prezidentūros muziejininkės J. Jankauskienės bei Skaitymo ekspertės A. Lapienienės ir Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Eigulių ir Vitebsko padalinių vedėjų – Z. Sneigienės ir R. Noreikienės pasisakymais. Moksleivių sveikinimuose atgijo XIX a. pab. Marijampolės berniukų gimnazijos klasė, kurioje kažkada žinių ir išminties sėmėsi jaunasis Kazys Grinius. Kompozicija taip ir vadinosi „Jaunosios Kazio Griniaus dienos“. Čia skambėjo ir mylimiausio Kazio Griniaus mokytojo Petro Kriaučiūno prisakymai, kuriuos trečiasis LR prezidentas „dėjosi į širdį ir vėliau jau Vokietijoje 1947 m. paskelbtuose atsiminimuose jo veiklą apibūdino kaip „apaštalavimą“... . 6-ųjų ir 7-ųjų klasių berniukų lūpose rimtai skambėjo šventa ir sena lietuvių kalba: „Mylėkit savo tėvų per tiek šimtmečių išlaikytą žemę visur ir visada pasilikite lietuviai  Kiek tik galėdami išsimokslinę, pasilikite gyventi ir dirbti tarp savųjų lietuvių. Čia dirbkit, čia ir mirkit, savo noru svetur nesikraustykite.“

Įdomūs ir kūrybingi buvo tiek moksleivių parengti pristatymai, tiek jaunųjų dailininkų sukurti knygų skirtukai. Belieka tik pasidžiaugti, kad mūsų jaunimas yra novatoriškas, išmanantis informacines technologijas bei teikiantis prioritetą žinioms bei mokslui. Džiugu, kad renginys turėjo solidžius rėmėjus, todėl visi šventės dalyviai buvo apdovanoti saldžiais prizais, knygomis, padėkomis ir proginiais Prezidento Kazio Griniaus metų kalendoriais, o šventės rengėjams ir organizatoriams įteiktos LR Seimo, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nario A. Dumčiaus ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo V. Mažeikos padėkos. Bet svarbiausia, kad visi renginio dalyviai širdyje išsinešė šventę, niekam netrūko dėmesio, kad tarp mokinių ir mokytojų užsimezgė draugystė, kad atvertėme dar vieną svarbų istorijos puslapį, sužinojome, kad Prezidentas daktaras Kazys Grinius buvo tikras savo šalies patriotas, geras sūnus ir gerbiantis mokytojo žodį mokinys, kad tai buvo kūrybingas, giliai jaučiantis ir mąstantis žmogus. „Visas gyvenimas - Lietuvai” - toks buvo LR prezidento Kazio Griniaus motto.

Tikimės, kad ir mūsų jaunimas ateityje vadovausis šia kilnia idėja.

Parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Kanaukienė, bibliotekos vedėja Danguolė Gudonavičienė

1 iš 17