Šiaurės pr. 97, LT-49239, Kaunas
Tel.: (8-37) 38 67 48
Faks.: (8-37) 38 66 03
Kauno Kazio Griniaus progimnazija

Naujienos

  • Spausdinti

5-8 KLASIŲ RUDENS SPORTO ŠVENTĖ

  • Paskutinis atnaujinimas ( 2014-09-23 14:14 )

Saulėtą rugsėjo 18 dienos popietę Kazio Griniaus progimnazijos sporto aikštyne įvyko 5-8 klasių mokinių Rudens sporto šventė. Mokiniai savo sportinius gebėjimus išbandė šiose rungtyse: 250 m. estafetiniame bėgime (4 mergaitės ir 4 berniukai), šuolyje į tolį iš vietos (5 mergaitės ir 5 berniukai), virvės traukime (5 mergaitės ir 5 berniukai) ir kvadrato (5 mergaitės ir 5 berniukai) bei tinklinio (3 mergaitės ir 3 berniukai) žaidimuose.

Po atkaklios kovos 5-6 kl. grupėje III vietą iškovojo 5b klasės mokiniai, II vieta atiteko 6c klasės mokiniams, o šauniausi ir sportiškiausi buvo 5a klasės mokiniai.

7-8 kl. grupėje III vieta atiteko - 7a klasės mokiniams, II vieta - 7b klasės mokiniams, o sportiškiausi šioje grupėje buvo 8a klasės mokiniai. Sveikiname varžybų nugalėtojus, prizininkus bei visus dalyvavusius ir linkime sportinės sėkmės ateities startuose.

 

Parengė kūno kultūros mokytojos R. Dainienė, V. Jankauskienė, I. Kleizienė

  • Spausdinti

KETVIRTOKŲ IŠVYKA Į GAISRINĘ

  • Paskutinis atnaujinimas ( 2014-09-23 13:50 )

4e ir 4f klasių mokiniai rugsėjo 22 dieną lankėsi Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mokomojoje priešgaisrinėje parodėlėje. Mokiniai sužinojo ugniagesių atsiradimo istoriją, išsiaiškino, kas yra gaisras, jo atsiradimo priežastis, pasekmes. Aiškinosi, kaip reikia elgtis gaisro metu, kaip kviesti pagalbą. Mokėsi saugaus elgesio su elektros prietaisais, žaibuojant, žiūrėjo mokomuosius animacinius filmukus. Vaikai susipažino su nelengva, bet labai įdomia gaisrininko profesija. Jiems labai patiko ekskursija į garažą. Mokiniai apžiūrėjo gaisrininkų patalpas, kuriose jie ilsisi, sportuoja, gaminasi valgį. Taip pat pamatė mašinas, jų įrangą, kuri reikalinga gaisro metu ar gelbėjimo darbams atlikti. Vaikai galėjo ne tik apžiūrėti aprangą, bet ir pasimatavo šalmus, pasėdėjo gaisrininkų mašinose.

Parengė ketvirtokų mokytojos L.Šaulienė, A.Jankauskienė

  • Spausdinti

PRASIDĖJO SAVAITĖ „BŪK SAUGUS“

  • Paskutinis atnaujinimas ( 2014-09-23 13:53 )

Rugsėjo 22 d. progimnazijos pirmų klasių mokiniai vyko į A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklą. Ten Įvyko edukacinė pamokėlė „Saugus vaikas“. Mokiniai stebėjo Kauno miesto maketą su judančiomis mašinomis, mokėsi kelio ženklus, pakartojo saugaus elgesio gatvėje taisykles, žiūrėjo du filmukus apie auto įvykį ir dviratininkus.

Pirmokai mokėsi pereiti šviesoforu reguliuojamą ir nereguliuojamą pėsčiųjų perėją, įtvirtino saugaus elgesio gatvėje taisykles ir pasižadėjo jų laikytis.

Parengė pirmokų mokytojos A. Kepežinskienė, D.Kūlokienė ir J. Išganaitienė.

  • Spausdinti

Kviečiame palaikyti pirmosios demokratinės mokyklos Lietuvoje vadovą

  • Paskutinis atnaujinimas ( 2014-09-19 08:07 )

Tarptautinė paramos organizacija „Reach For Change“ organizuoja pirmąjį konkursą „Talentas keisti“ Lietuvoje. Siekdamas geresnio pasaulio vaikams, jų teisių gynimo visose srityse ir pačių originaliausių idėjų šiems tikslams įgyvendinti, konkursas siūlo 4 kandidatus, už kuriuos galite balsuoti.

Mūsų progimnazija, kaip švietimo įstaiga, siekdama gerųjų pokyčių ir laimingesnių vaikų mokykloje, dalyvaujanti projekte „Pilietiškai aktyvios visuomenės kūrimas diegiant demokratinio ugdymo principus mokyklose“, kurios koordinatorius ir kūrėjas yra Nerijus Buivydas, norime Jus informuoti ir paskatinti palaikyti šį neformalaus ugdymo organizacijos VšĮ „Sėkmės mokykla“ vadovą.

Nerijaus idėja – pirmoji Demokratinė mokykla Lietuvoje, kuri:

•     Leidžia moksleiviui pačiam spręsti, kokių disciplinų, kiek ir kaip mokytis;

•     Yra lygiavertiškai valdoma moksleivių, mokytojų ir administracijos.

Drauge su Demokratine mokykla 2015 metų rudenį atidaromas ir Demokratinio ugdymo institutas, kuris rūpinsis demokratinio ugdymo principų diegimu ir kitose valstybinėse Lietuvos mokyklose.

Šiuos pokyčius Nerijus pradės iššūkiu sau – vykdydamas bėgimo akciją:

20 dienų – 20 maratonų – 20 vizitų nešant demokratinio ugdymo idėjas Lietuvos mokykloms.

Norėdami palaikyti Nerijaus idėją, balsuokite už jį: http://talentaskeisti.lt/candidate/nerijus-buivydas

Ačiū, kad neliekate abejingi!

 

  • Spausdinti

Informacija mokinių tėveliams

  • Paskutinis atnaujinimas ( 2014-09-11 11:19 )

1. Mokiniai sveikatą turi pasitikrinti iki rugsėjo 15 dienos

Mokiniai sveikatą turi pasitikrinti iki rugsėjo 15 dienos ir pateikti atitinkamos formos Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a). Nuo šių metų gegužės 22 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 patvirtinta statistinė apskaitos forma Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas" (Žin., 2013, Nr. 52-2611). Ši forma papildyta nauju punktu „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas", tad dantų būklę turi įvertinti gydytojas odontologas.

Profilaktiškai tikrintis sveikatą turi visi vaikai iki 18 metų. Išduotas vaikų sveikatos pažymėjimas galioja metus. Taip pat reikia atminti, kad vaikai, pradedantys lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi pateikti nustatytos formos Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027 1/a).

2. Bendrojo ugdymo vadovėliais mokiniai aprūpinami nemokamai.

Vadovėlį papildančios mokymo priemonės - pratybų sąsiuviniai perkami knygynuose, tačiau jie neprivalomi ugdymo procese. Mokytojai rekomenduoja juos įsigyti, nes pratybų sąsiuviniai konkretizuoja vadovėlio medžiagą, skatina aktyvią mokinių veiklą, diferencijuoja užduotis, individualizuoja darbą, sudaro galimybes įvertinti pasiekimus ir patiems įsivertinti savo rezultatus.


3. Dėl mokinio pažymėjimo išdavimo.
Mokinio pažymėjimai išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-817 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-1801 „Dėl mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.
Naujo mokinio pažymėjimo išdavimo tvarka. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali kreiptis į klasės auklėtoją arba raštinės darbuotoją, pateikiant:
1.    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba gimimo liudijimo) kopiją;
2.    1 dokumentinę nuotrauką (2,5 x 3 cm).
3.    Dokumentą, patvirtinantį giminystės ryšius su mokiniu arba dokumentus apie globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju.
4.    Mokinio pažymėjimą atsiimti gali pats mokinys, kuriam išduotas mokinio pažymėjimas, klasės auklėtojas arba vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).
5.    Mokinio pažymėjimas išduodamas mokinio mokymosi mokykloje laikotarpiu:
•      1-ų ir 5-ų klasių mokiniams – 4 mokslo metams.
•      2-ų ir 6-ų klasių mokiniams – 3 mokslo metams.
•      3-ų ir 7-ų klasių mokiniams – 2 mokslo metams.
•      4-ų ir 8-ų klasių mokiniams – 1 mokslo metams.

Praradus mokinio pažymėjimą:
1.    Į mokyklos sąskaitą Nr. LT26 4010 0425 0036 5422 (bankas DNB NORD), pervesti 5 Litus, mokėjimo paskirtyje pažymint už mokinio pažymėjimą  - mokinio vardas, pavardė, klasė.
2.    Mokyklos raštinei pateikiant:
2.1.     Atliktos mokėjimo operacijos kvitą arba kvito kopiją.
2.2.     Dokumentinę nuotrauką (2,5 x 3), atitinkančią mokinio amžių.
2.3.     Asmens dokumento gimimo liudijimo arba paso kopiją.
Mokinio pažymėjimai išduodami raštinėje, per dvi darbo dienas.

4. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą mokykloje, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt), o teisę į nemokamus pusryčius, jeigu jos neviršija 1 valstybės remiamų pajamų dydžio (350 Lt). Mokinių nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos. Dėl mokinių nemokamo maitinimo tėvai (globėjai) turi kreiptis į gyvenamosios vietos, kurią yra deklaravęs, seniūniją, į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistą. Jei pareiškėjas gyvenamosios vietos nėra deklaravęs, dėl nemokamo mokinio maitinimo jis turi kreiptis į seniūniją, kurioje gyvena.

5. Mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmėms įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt). Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pagal gyvenamąją vietą. Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 120 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio (156 Lt) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. Kad mokinys būtų aprūpintas mokymosi reikmenimis nuo mokslo metų pradžios, vienas iš mokinio tėvų ar globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas (pareiškėjas), gali dėl jos kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos, bet ne ilgiau kaip iki tų metų spalio 20 dienos.
Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, Socialinės paramos skyriaus specialistą, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, į seniūniją, kurioje gyvena., užpildydamas prašymą-paraišką ir kartu su asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais pateikia dokumentus, patvirtinančius duomenis apie:

1. save ir bendrai gyvenančius asmenis;

2. gaunamas pajamas;

3. kitą socialinei paramai gauti būtiną informaciją.

6. Dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo.

Kaimuose ir miesteliuose gyvenantys bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų moksleiviai, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantys į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, maršrutiniais taksi ir keleiviniais traukiniais, turi teisę į važiavimo išlaidų kompensavimą. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis. Dėl važiavimų išlaidų kompensavimo reikia kreiptis į mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją.

7. Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslauga

Siekiant užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų, progimnazijoje  steigiama pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupė. Ji steigiama einamiesiems mokslo metams mokyklos direktoriaus įsakymu, jei surenkamas mokyklos grupės paslaugos teikimo apraše nustatytas minimalus mokinių tėvų (globėjų) prašymų skaičius. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę savo vaikams parinkti grupės lankymo trukmę. Vienam mokiniui teikiamos grupės paslaugos valandos įkainis - 2 Lt. Norinčiųjų lankyti grupę mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pateikti mokyklos direktoriui rašytinį prašymą. Pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje tvarkos aprašą skaitykite skiltyje „Paslaugos“.