Šiaurės pr. 97, LT-49239, Kaunas
Tel.: (8-37) 38 67 48
Faks.: (8-37) 38 66 03
Kauno Kazio Griniaus progimnazija

Naujienos

 • Spausdinti

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ 2016-2017 M. M.

 • Paskutinis atnaujinimas ( 2016-01-27 11:04 )

Informuojame, kad prašymai 2016 - 2017 m. m. mokytis progimnazijoje priimami nuo 2016 m. m sausio 11 d. 8:00 val.

Daugiau informacijos rasite čia.

 • Spausdinti

KONKURSO ,,KOMPIUTERINĖ KALĖDŲ PASAKA" PASIEKIMAS

 • Paskutinis atnaujinimas ( 2016-01-27 11:04 )

 

Kaip ir kiekvienais metais, gruodžio mėn. vyko Respublikinis informatikos konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2015“. Konkursą, kurio tikslas ugdyti moksleivių kompiuterinę ir filologinę kultūrą, skatinti jų kūrybinius gebėjimus, aktyvinti informatikos mokytojus, organizavo „Informacijos technologijų mokymo centras" (ITMC) su partneriais ITC, UPC, VDU.

Šiame konkurse dalyvavo ir mūsų progimnazijos moksleiviai. Piešinių kategorijoje, V-VIII klasių amžiaus grupėje, mūsų 6 klasės mokinės Ievos Žukauskaitės darbas pateko tarp dalyvių, surinkusių ne mažiau 50% maksimalaus balų skaičiaus ir tapo geriausiu Kauno mieste ir aštuntas šalyje.

Parengė informacinių technologijų mokytojas Donatas Egidė

 • Spausdinti

INTELEKTINĖS DIRBTUVĖS ,,KAIP TVARKYTI IT ŪKĮ"

 • Paskutinis atnaujinimas ( 2016-01-18 13:51 )

Penktadienio popietę mokyklos administracija, mokytojai ir IT specialistai mokėsi, aptarė turimas patirtis, planavo IT ūkio valdymo galimybes mokyklos veiklos ir IT veiklos susiejimo modelius, padedančius siekti progimnazijos tikslų. Microsoft technologijų ekspertas Š. Končius supažindino mokyklos komandą su procesų gebos vertinimo modeliais, CMM ir ISO 15504 vertinimo kriterijais, kurie padeda įsivertinti atskirų procesų ir bendrą visos organizacijos gebą, parodo kaip numatyti priemones, skirtas pasiekti aukštesnius IT ūkio valdymo lygius.

Sudėtingus IT ūkio valdymo procesus, reikalaujančius greitos, aiškios tarpusavio komunikacijos padėjo suprasti simuliacinis žaidimas, kuris mokyklos komandą pavertė į verslo įmonę, atsakingą už skrydžių valdymą ir kontrolę. Bežaisdami  susipažinome  su paslaugų tarnyba ir incidentų valdymu, incidentų valdymo tobulinimu, problemų, žinių, keitimų valdymu. Supratome kaip gerinti incidentų, problemų ir žinių valdymą, tarpusavio komunikaciją.
Parengė IT koordinatorė Edita Rabizaitė
 • Spausdinti

PROGIMNAZIJOS KALĖDINIO PUOŠIMO IR KALĖDINIŲ KOMPOZICIJŲ KONKURSO 2015 METŲ LAUREATAI

 • Paskutinis atnaujinimas ( 2016-01-18 13:28 )

2016 m. sausio 14 dieną Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje vyko konkurso aptarimas ir dalyvių apdovanojimas. Mūsų progimnazijoje sukurtas Kalėdinis interjeras įvertintas 2015 metų laureatu . Mokyklos puošimui pasirinkome temą „Už lango Kalėdos“. Gražiausios puokštės apdovanotos diplomais ir atminimo dovanėlėmis. Kauno miesto švietimo skyriaus diplomu įvertinta šviečiančių namelių kompozicija „Šv. Kalėdų ramybė mūsų namuose“ ( Ievos Žukauskaitės 6a kl., Liepos- Mildos Mekišaitės 6c kl., Justės Bereišytės 8b kl., Gretos Kavaliauskaitės 8b kl., Sabinos Kalnietytės 8a kl., Gintarės Novikaitės 8a kl.). Mokines paruošė dailės mokytoja Ramunė Juknevičiūtė. Aplinkotyros centro padėka apdovanota 2-8 klasių dailės būrelio mokinių sukurta pagalvių ir katinų kompozicija „Į namus ateina šventė“ (mokyt. R. Juknevičiūtė). Puokštės ir kompozicijos, dalyvavusios II konkurso etape apdovanotos padėkos raštais. 2c klasės mokytojos Danutės Kūlokienės kompozicija „Gamtos stebuklas“, 6a klasės mokinės Smiltės Savickaitės sukurtas kalėdinis vainikas „Viskas sukasi ratu“, 3b klasės mokinio Medo Ribkauskio sukurtas „Kalėdų skėtis“, 2b klasės mokinio Nojaus Baranausko sukurta saldainių eglutė „Kalėdos už lango“. Danielės Misevičiūtės 8c kl. kompozicija „Giesmė“ ir Ugnės Atkočiūtės 8c kl. kompozicija „Žiema“ pažymėtos aplinkotyros centro padėkos raštais (mokyt. R. Jazerskienė“).

Parengė mokytoja Ramunė Juknevičiūtė

 

 • Spausdinti

INICIATYVOS SAUSIO 13 - OSIOS ĮVYKIŲ 25-OSIOMS METINĖMS PAMINĖTI

 • Paskutinis atnaujinimas ( 2016-01-14 09:20 )

Prasminga, kad kiekvienais metais Sausio 13-osios įvykius progimnazijoje minime vis kitaip. Rytą kasmet jungiamės prie visoje šalyje vykstančios akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija”. Pirmosios pamokos metu visose klasėse stebime vaizdo medžiagą, susijusią su Sausio įvykiais, prisimename šiurpą keliančias valandas, dienas Lietuvoje.

Šiais metais Kauno muziejaus edukacinio skyriaus vedėjos Skaidros Grabauskienės iniciatyva, mūsų progimnazijos mokytojų Editos Rabizaitės, Linos Kostiukovienės, Idalijos Braškytės ir Gintarės Dromantaitės bendrų susitarimų ir darbo dėka, progimnazijoje vyko atvira nuotolinė integruota pamoka, kuria siekta atskleisti Sausio 13-osios įvykius Kaune, apžvelgti galimybes, įprasminančias šią liūdną datą. Pamokos formatas netradicinis. Ne kasdien pamokos metu aplankome kitas edukacines erdves, susitinkame su ypatingais žmonėmis. Šįkart tiesioginio Skype ryšio metu pamokoje dalyvavo Kauno miesto muziejaus edukacinio skyriaus vedėja istorikė Skaidra Grabauskienė, žurnalistas, diktorius, Sausio 13-osios įvykių liudytojas Vilius Kaminskas, karino folkloro ansamblis ,,Karužė“. Įdomu, kitaip, įsimintina pamokoje dalyvauti buvo 5-ųjų klasių mokiniams.

Pamokos pradžia ir pabaiga, skambant Laisvės varpui - ,,O, skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos“ primena, jog kova dėl Lietuvos laisvės galima išlaikant lietuvišką sąmonę, o kovos įprasminamos nepriklausomos valstybės klestėjimu. Ačiū už gražias iniciatyvas.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Jurevičienė

 • Spausdinti

ŽINIŲ EKONOMIKOS FORUME PRISTATYTOS PROGIMNAZIJOS PATIRTYS

 • Paskutinis atnaujinimas ( 2016-01-13 14:37 )

Sausio 12 d. ,,Santakos” slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre, įsikūrusiame moderniame pastate Eivenių g., vyko Žinių ekonomikos forumo, Kauno m. savivaldybės, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Kauno technologijos universiteto organizuotas forumas, kuriame pristyti savo patirtis buvo pakviestos visos Kauno bendrojo lavinimo mokyklos. Gauta apie 50 paraiškų patirčių pristatymui. Kompetetingi minėtų institucijų vertintojai pakvietė  pagarsinti forume 9 mokyklų gerąją patirtį. Džiugu, kad mūsų progimnazijos IT koordinatorės, anglų k. mokytojos Editos Rabizaitės parengtas pranešimas ,, Ar Power Point gali padėti šiuolaikiniam mokytojui sukurti unikalų skaitmeninį turinį?” sudomino ne tik forumo rengėjus, bet buvo labai aktualus ir įdomus forumo dalyviams (sulaukta daug prašymų individualioms ir grupinėms konsultacijoms).

Emocingai, ypač profesionaliai ir įdomiai, panaudodama naujausias Office 365 technologijas, Edita forumo dalyviams pasakojo, kaip šiuolaikinės technologijos suteikia mokytojui daug galimybių papildyti pamokas paties sukurta medžiaga. Daugelį metų tai buvo daroma visiems gerai pažįstama, prieinama Power Point programa. Tačiau šiandien girdime, kad yra daug modernesnių programų, kurias mokytojas turėtų naudoti ruošdamasis pamokoms. IT koordinatorė pristatė  mūsų mokyklos mokytojų, mokinių sukurtas pamokas kalbų mokymuisi. Jas kuriant buvo naudojamas Power Point įskiepis Office Mix. Sukurtas pamokas naudojome ne tik savo mokykloje, bet ir dalinomės su kitomis Lietuvos mokyklomis. https://sway.com/Sgi1VgnwaZ5SOC7f .

,,Kalbėdami apie mokymąsi, pabrėžiame mokymosi šaltinių gausos svarbą. Seniai nebemokome remdamiesi tik vadovėlyje pateikta medžiaga, o ją papildome. Vienas iš būdų papildyti ir paįvairinti pamokos turinį yra pakviesti į pamoką pamokos ekspertą, kuris gali papasakoti daugiau. Iš tokio pamokos svečio įprastai sužinoma informacijos, kurios nerasi internete ar rašytiniuose šaltiniuose. O ką daryti, jei tokį ekspertą surasti sunku, arba jei mokinių skaičius yra toks didelis, kad kiekvienai klasei pakviesti tos pačios srities ekspertą neįmanoma? Mokiniams svarbu matyti gyvus daugiakalbystės pavyzdžius, pabandyti kalbėti įvairiomis kalbomis, paklausti gimtakalbio žmogaus apie jo šalies kultūrą, istoriją, papročius. Mokinių žingeidumo paskatintos, į komandą autentiškam tokių pamokų turinio sukūrimui susijungė net kelių organizacijų komandos. Šios iniciatyvos pradininkė Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokytojų komanda, kurios idėją palaikė ir įgyvendinti padėjo Kauno įvairių tautų kultūrų centras, Lietuvos Raudonasis kryžius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Iniciatyvos metu buvo įgyvendinama mokymosi iš įvairių šaltinių ir ,,pamokos iš eksperto“ pamokoje idėja. Kad pamokos ekspertų užtektų visiems mokiniams, buvo kuriamos interaktyvios vaizdo pamokos, kuriose įvairių tautinių mažumų atstovai mokė savo kalbos, supažindinimo su kultūra, istorija ir skyrė mokiniams įvairias užduotis. Tai tik viena iš Power Point galimybių, kurios gali būti naudojamos pamokoje. Jų yra daug daugiau, tai ir peržiūrų skaičiaus registravimas, interaktyvių testų įterpimas, įvairialypės terpės medžiagos įdėjimas, garso, vaizdo, animacijos, aiškinimo lentoje įrašymas. Ši programa nuolat tobulėja, na o dėl savo paprastumo yra mėgiama mokytojų ir... mokinių.“- kalbėjo Edita Rabizaitė.

Renginio pabaigoje patirtis pristatę mokyklos buvo apdovanotos Kauno miesto mero padėkomis ir suvenyrais.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Jurevičienė

 

1 iš 11