Šiaurės pr. 97, LT-49239, Kaunas
Tel.: (8-37) 38 67 48
Faks.: (8-37) 38 66 03
Kauno Kazio Griniaus progimnazija

Būrelis"Lietuvių liaudies rateliai ir žaidimai" pradinėse klasėse

  • Paskutinis atnaujinimas 2011-09-12 14:00
Normal 0 19 false false false MicrosoftInternetExplorer4

BŪRELIS “LIETUVIŲ LIAUDIES RATELIAI IR ŽAIDIMAI“

Būrelio vadovė- pradinio ugdymo mokytoja Birutė Mineikienė

TIKSLAS.

· Padėti vaikui atrasti ir išplėtoti savo kūrybines galias, gebėjimą išreikšti save, kurti, komunikuoti puoselėjant vaiko individualumą ir socialumą.

UŽDAVINIAI:

· Mokydamiesi lietuvių liaudies dainų, žaidimų, ratelių bei šokių susipažins su lietuvių tautos praeitimi, gimtosios kultūros socialinio, kultūrinio gyvenimo bruožais.

· Mokysis pasitikėti ir džiaugtis savo kūrybiniais gebėjimais, žvelgs į kūrybą ir meną kaip į įdomią, teigiamų išgyvenimų ir prasmingų atradimų teikiančią veiklą.

· Mokysis įgytus kūrybinius meninius gebėjimus pritaikyti ir įprasminti aplinkos socialiniame kultūriniame gyvenime, pažins, kurs ir puoselės menines tradicijas.

Žaidimas – natūralus vaiko poreikis, gyvenimo būdas, labiausiai jam prieinama ir mėgstama veikla. Žaisdamas jis susipažįsta su aplinkiniu pasauliu, įgyja žinių, praktinių kasdieninėje veikloje reikalingų įgūdžių, patirties, tenkina savo gyvybinį poreikį žaisti, siekia žaidimo tikslų. Žaidimas lavina vaiko mąstyseną, pastabumą, atmintį, išmoko sukaupti dėmesį. Žaisdamas vaikas ne tik išreiškia save, bet sprendžia jam iškylančias psichologines problemas, kaip laimė, drovumas, pyktis, agresija, nesaugumo jausmas, nepasitikėjimas aplinka ar kitais žmonėmis.

Mes lietuviai – nuo seno lietuvių tautos prigimtis įvairiomis gyvenimo akimirkomis dainuoti, žaisti, šokti. Ar daug mokame anuomet žaistų žaidimų, šoktų šokių, o šiandien palengva vėl atgyjančių lietuvių liaudies ratelių, žaidimų ir šokių? Ką vaikai veikia susibūrę laisvalaikiu grupelėse, kuo užsiima patys, jeigu jų veiklai nevadovauja suaugusieji? Ar gali patys turiningai bendrauti, o gal nemoka, nežino kaip? Pradinio ugdymo pakopoje graži proga supažindinti mokinius su lietuvių tautos prigimtimi, su lietuvių liaudies melodijomis, „šokio meno“ formomis ir figūromis.

Užsiėmimuose pirmiausiai siekiu, kad žaidimai, rateliai teiktų mokiniams džiaugsmą, ugdomoji veikla išsaugotų žaidybinį pobūdį, patenkintų poreikį judėti. Čia mokau gražaus kultūringo bendravimo ir bendradarbiavimo – vaikai skatinami būti savimi, smalsauti, pasitikėti savimi bei aplinkiniais ir aktyviai tirti priemonių bei medžiagų kūrybinio panaudojimo galimybes, kartu gyvai, kūrybiškai bei kritiškai reaguoti į savo ir kitų kūrybinius atradimus. Užsiėmimų metu mokiniai mokosi būti su kitais, sugyventi su kitais ir prisiderinti prie kitų žmonių jausmų, nuotaikų, norų. Jiems tarpusavyje žaidžiant nėra keista, kai berniukai ratelin kviečia mergaites - mokosi išreikšti dėmesį ir pagarbą. Natūralu, kad vieni kitus gerbia ir palaiko, vertina savo ir kitų darbą. Vaikai dirbdami kartu su bendraamžiais ieško bendrumo, susitarimo. Puiki proga išreikšti save - sumanymus, mintis ir jausmus reikšti meno priemonėmis. Čia norom nenorom pats vaikas įsitikina, kad būtinas draugiškumas, kolektyviškumas.

Taigi lietuvių liaudies žaidimuose, rateliuose visada yra dorovinių elementų – jie taurina jausmus, švelnina charakterį, užkerta kelią pykčiui, agresijai. Vaikas, įsijautęs į muzikos nuotaiką, negali likti abejingas veikėjų išgyvenimams, kurie užfiksuoti ratelio ar žaidimo siužete. O įsijautimas į personažo gyvenimą vaikui padeda kritiškiau pažvelgti į savo poelgius. Ir besikaupiantys tie gėrio trupinėliai vis mažiau palieka vietos blogiui. Sakoma, kad širdis, kurioje gyvena daina, blogiui uždara. Iš tikrųjų, kol ji čia, praeina noras vaikams ką nors įskaudinti veiksmu ar žodžiu.

Būrelyje patirtą malonumą, gebėjimus mokiniai neužgniaužiame savyje. Juos, grįžę į klases, perduoda draugams pamokų, valandėlių, popiečių, vakaronių metu. Patirtu džiaugsmu dalijasi su bendraamžiais mokyklos renginiuose Savo išmonę rodo tėveliams vakaronių metu. Noriai dalyvauja ir miesto renginiuose.