Šiaurės pr. 97, LT-49239, Kaunas
Tel.: (8-37) 38 67 48
Faks.: (8-37) 38 66 03
Kauno Kazio Griniaus progimnazija

Kauno Kazio Griniaus progimnazijos muziejus

  • Paskutinis atnaujinimas 2013-05-20 11:30

KAUNO KAZIO GRINIAUS PROGIMNAZIJOS

DR. KAZIO GRINIAUS MEMORIALINIS MUZIEJUS

Kauno Kazio Griniaus progimnazija. Šiaurės pr. 97, Kaunas, tel.: 8-37386754, el. paštas: muziejus@kgm.lt

 

 

Vadovė istorijos mokytoja ekspertė Lina Kostiukovienė.

Kauno 44-oji vidurinė mokykla savo veiklą pradėjo 1982m., 1998m. mokyklai suteiktas dr. Kazio Griniaus vardas. Tais pačiais metais spalio 8 d., vardo suteikimo proga, svečiuojantis LR Prezidentui Valdui Adamkui, atidarytas muziejus.

Šiandienos pasaulyje labai svarbu ugdyti jaunąją kartą, žinančią savo tautos istoriją, puoselėjančią savo kalbą, mylinčią savo žemę. Dr. Kazys Grinius – įvairiapusė asmenybė, jo gyvenimo tikslas- tarnauti Lietuvai. LR Prezidento Valdo Adamkaus žodžiais tariant „ ...Jis yra pavyzdys mums visiems be amžiaus skirtumo. Ypač jaunajai kartai. Pavyzdys, kaip reikia mylėti savo tautą, kaip reikia gerbti savo valstybę, kaip gerbti ir mylėti žmogų...“

Kaupdami ir naudodami istorinę medžiagą, mokiniai ir mokyklos bendruomenė,visuomenė domisi tautos istorija ir patirtimi, gilina istorines žinias, naudoja jas mokydamiesi, bei ugdydamiesi savo pilietinę poziciją, saviraišką.

Pagrindinės darbo kryptys:

Mokymosi procese: pirmosios pamokos pirmokams ir penktokams, istorijos pamokos, medžiagos panaudojimas gimtosios kalbos, užsienio kalbų, geografijos, dailės, kitų mokomųjų dalykų pamokose.

Popamokinėje veikloje: tradiciniai renginiai (buvusių mokinių susitikimai, Valstybinių švenčių, datų, susijusių su dr. Kazio Griniaus gyvenimu ir veikla paminėjimas), konferencijos, susitikimai, parodos, projektai, ekskursijos..

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: muziejais (Kauno istorinė prezidentūra, Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus, Marijampolės apskrities Kazio Griniaus memorialinis muziejus, Kauno Maironio muziejus, Kauno mokyklų muziejai...), Kauno jaunųjų turistų stotimi ...

Ekspozicijos skyriai:

Kauno Kazio Griniaus progimnazija.

Dr. Kazio Griniaus šeima.

Dr. Kazys Grinius – varpininkas, Vinco Kudirkos bendražygis.

Dr. Kazys Grinius – politikas, ministras pirmininkas, LR Prezidentas.

Dr. Kazys Grinius – gydytojas.

Dr. Kazio Griniaus gyvenimas ir veikla JAV.

Grįžimas Lietuvon ir įamžinimo vietos.

Pagrindiniam fonde yra daugiau kaip 500 eksponatų.

 

Edukacinės programos

„Dr. Kazys Grinius – gydytojas, politikas, visuomenės veikėjas.“

„Dr. Kazys Grinius – varpininkas, V.Kudirkos bendražygis.“

„Dr. Kazys Grinius – LR prezidentas.“

Kazys Grinius – LR prezidentas, gyvenimas ir veikla po perversmo.“

„Dr. Kazio Griniaus gyvenimas ir veikla antrojo pasaulinio karo ir pokario metais.“

„Sugrįžimas Tėvynėn, dr. Kazio Griniaus atminimo įamžinimo vietos.“

Muziejaus ekspozicijoje yra daug originalių eksponatų: Kazio Griniaus ir jo šeimos originalios nuotraukos, atsiminimai, leidiniai: 1924m. jubiliejinis „Varpas“, 1926m. jubiliejinis „Varpas“... Vienas įdomiausių eksponatų – XIXa. pab. Kazio Griniaus brolio pagaminta ir padovanota komoda. Ji pritaikyta uždraustos spaudos slėpimui, tam buvo įrengtos dvigubos sienelės.