6c klasės mokinių tėvų susirinkimas


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

B. Krivickienė

Dalyviai

6c klasės mokinių tėvai

Vieta

204 kabinetas