7a, 7c, 7d, 7f klasių mokinių darbų paroda “Ateities jėgainės”, “Šrifto elementai”.


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

R. Juknevičiūtė

Dalyviai

7a, 7c, 7d, 7f klasių mokiniai

Vieta

II aukštas priesalis