Būsimųjų pirmokų vasaros mokyklėlė


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

L. Jurevičienė,
Ketvirtųjų klasių mokytojos

Dalyviai

Būsimieji pirmaklasiai

Vieta

107, 124,221,104,231, 123 kabinetai