Finansiniai dokumentai

Buhalterinės apskaitos dokumentai

2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas ir ataskaita.pdf

2019 12 31 biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 12 31 biudžeto ataskaita 2 forma

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 biudžeto vykdymo ataskaita II ketvirtis 

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019 rugsėjis

2018 metų ataskaitos

2018 metų finansinės būklės ataskaita

2017 metų ataskaitos 

III ketvirtis

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Ataskaitų rinkinys

Veiklos rezultatų ataskaita

 

 

Apskaitos tvarka

 

Įsakymas dėl finansinių ataskaitų pateikimo ir paskelbimo

 

Buhalterinę apskaitą reglamentuojantys dokumentai

 

 

 

2% paramos skyrimas mokyklai

 

Kviečiu prisidėti prie mūsų progimnazijos gerbūvio kūrimo. Skirkite 2 procentus savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (toliau - GPM) mūsų mokyklai. 

Nusprendę paremti mūsų mokyklą nuo 2018-01-01 – turite užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 3 versiją ir iki 2018 m. gegužės 2 d. pateikti ją Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau - VMI).

Tą galite padaryti internetu.


 

 

 

Deklaruoti pajamas (pateikti deklaraciją forma GPM308 ) yra būtina, jei gavote ne su darbo santykiais susijusių pajamų (pvz.: gavote pajamų už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas; pardavėte nekilnojamąjį turtą; vykdėte individualią veiklą; turėjote įsigiję verslo liudijimą, gavote turto nuomos pajamų ar kita). Taip pat gali tekti pateikti metinę pajamų deklaraciją jei sirgote ir iš Sodros gavote ligos pašalpą, dirbote dvejose ar daugiau darboviečių, nes gali persiskaičiuoti GPM.

Gyventojų pajamų deklaravimas įprastai prasideda kovo mėnesį, kai mokesčių inspekcija suformuoja preliminarias Metines pajamų deklaracijas (forma GPM308), kurias peržiūrėję ir jeigu reikia papildę pateiksite VMI.

Gyventojų, privalančių pateikti metinę pajamų deklaraciją, tačiau tokių deklaracijų iki gegužės 2 d. nepateikusių, prašymai dėl paramos skyrimo nenagrinėjami.

Skyrę paramą progimnazijai, parašykite apie tai, paspaudę nuorodą http://bit.do/paramaprogimnazijai Mums svarbi Jūsų parama ir palaikymas!

Labai dažnai gyventojai neskiria 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio paramai, nes nežino kaip ir kada tą galima padaryti. Paraginkite savo pažįstamus, bičiulius, giminaičius tapti paramos skyrėjais. Galbūt jie nuspręs paramą skirti mokyklai, kurioje mokosi Jūsų vaikas ir taip prisidės prie mūsų bendruomenės gerbūvio puoselėjimo, geresnių mokymosi sąlygų sudarymo.

Ačiū, Jūsų parama mokyklai labai svarbi!