4a klasės tėvų susirinkimas


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

A.Kepežinskienė 

Dalyviai

Mokinių tėvai

Vieta

224