7c, 7a klasių mokinių darbų paroda “Lietuvos Raudonoji knyga”, “Prekybos centre”


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

R. Juknevičiūtė 

Dalyviai

7a, 7c kl. mokiniai 

Vieta

Priesalis