DĖMESIO – KARANTINAS!

kara

Mokykla uždaryta dėl COVID-19 viruso grėsmės.
Nuo 2020 m. kovo 16 d. įstaigos veikla vykdoma nuotoliniu būdu. Mokiniams nuo 2020-03-16 d. iki 2020-03-27 d. skiriamos pavasario (Velykų) atostogos.
Skubiais klausimais konsultuotis telefonais:
raštinė - 8694 73469
direktorius - 8682 39382.
elektroniniu paštu: info@kgm.lt
direktoriaus pavaduotojos ugdymui:
vilija.dauksiene@kgm.lt
lina.jureviciene@kgm.lt
edita.rabizaite@kgm.lt
direktoriaus pavaduotoja ūkiui -
daiva.trimailoviene@kgm.lt
informacinių technologijų specialistai:
sarunas.koncius@kgm.lt
donatas.egide@kgm.lt
Dėl elektroninio dienyno „TAMO” :
rasa.matuseviciene@kgm.lt.
socialinė pedagogė – sandra.mickeviciene@kgm.lt
psichologė – rita.liliene@kgm.lt

Direktorius