Integruotos lietuvių kalbos, matematikos, technologijų pamokos ,,Mano gimtadienis"


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

I.Malaukytė 

Dalyviai

D.Žukauskienė, A. Kuginienė, Z. Dobilaitienė, J. Vaičiulienė, A. Veiverienė; 

5a, 5b, 5c, 5d klasių mokiniai 

Vieta

Internetas