Mokiniai kūrė Tolerancijos miestą

tole

Dvi savaites progimnazijoje vyko pilietinė iniciatyva „Tolerancijos miestas“.  Mokiniai kartu su etikos mokytoja N. Grikietyte aiškinosi ir analizavo žodžio Tolerancija reikšmę, aptarė ar mes gyvename Tolerantiškoje vietovėje, kokias tolerancijos ar netolerancijos situacijas pastebime. 

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – tolerancijos miestas. Mokiniai sužinojo, kad būtent mūsų mieste renkamas metų Tolerancijos žmogus. Tai susiję su Č.Sugiharos vardu.

,,Sugiharos fondas - Diplomatai už gyvybę‘‘ kasmet renka Tolerancijos žmogų.

Apdovanojimas įteikiamas Vytauto Didžiojo Universiteto auloje. Tai atminimo medalis su Č.Sugiharos atvaizdu ir diplomas.

Ši kasmetinė nominacija skiriama asmeniui ,,savo veiksmais, viešu pavyzdžiu ar atviru žodžiu stojusiems prieš ksenofobijos bei antisemitizmo kitaminčių, kitatikių bei kitataučių persekiojimą, pasisakiusiam prieš smurto, prievartos ir radikalizmo apraiškos visuomeniniame ir politiniame Lietuvos gyvenime‘‘.

Per istorijos pamokas mokiniai kartu su istorijos mokytoja L. Kostiukoviene ieškojo XX a.  pavyzdžių Lietuvos ir pasaulio istorijoje susijusių su netolerancija kitai tautai, religijai  ar rasei.

Per klasės valandėles buvo diskutuojama kaip turėtų atrodyti klasės tolerancijos miestas. Jis gali būti tas, kuriame gyvename ar toks kokį kuriame kiekvieną dieną, kuriame gyvename ar svajojame gyventi.

Pagalbos mokiniui specialistai sudėjo mokinių darbus į parodą, skirtą Tolerancijos dienai paminėti.

Lapkričio 16-oji yra minima daugelyje demokratinių valstybių nuo 1995 m., kai  UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Tarptautinė istorinio teisingumo komisija kasmet, nuo 2003 metų,  inicijuoja šios dienos minėjimą. Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas yra Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos įgyvendinamos Švietimo apie totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmogiškumui prevencijos ir tolerancijos ugdymo programos dalis.