Mokinių priėmimas

 

Informuojame, kad prašymai pradėti mokytis

        2021–2022 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12 val. 

NUOTOLINĮ SUSITIKIMĄ BŪSIMIESIEMS PIRMOKAMS IR JŲ TĖVELIAMS ORGANIZUOSIME 

BALANDŽIO 15 DIENĄ 18 val.  Susitikime galite dalyvauti, naudodamiesi nuoroda:

https://bit.ly/3wLLsbT

BŪSIMIESIEMS PENKTOKAMS IR JŲ TĖVELIAMS SUSITIKIMĄ ORGANIZUOSIME GEGUŽĖS MĖN.  (informuosime papildomai)

Prasidėjus priėmimui, prisijungti ir registruoti būsimuosius pirmokus(-es) galite: https://imokykla.kaunas.lt

Kaip naudotis sistema? Informaciją rasite čia

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos

priimamų asmenų eiliškumui.

 Prašymus sistemoje galima pateikti iki gegužės 31 d. Vėliau prašymai pateikiami tik pasirinktoje mokykloje. Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys į progimnaziją priimami tik į laisvas vietas.

Teikdami prašymus per informacinę sistemą, tėvai turi galimybę pasirinkti mokyklas ir jas nurodyti prioriteto tvarka. Nepasirinkus ir (ar) nenurodžius prioritetinės mokyklos, informacinė sistema automatiškai parenka mokyklą, kuri yra priskirta pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Tėvai per informacinę sistemą gali pateikti prašymus į ne daugiau kaip dvi pasirinktas mokyklas. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal vieno iš tėvų ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą. Kai nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, jį galima pateikti tik tiesiogiai pasirinktai konkrečiai mokyklai.

Į progimnaziją priimami asmenys turi pateikti:

  • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Jei neturite galimybės namuose, ar kt. vietoje jungtis prie internetinės svetainės, Jums patogiu laiku atvykite į progimnazijos raštinę, padėsime Jums registruoti prašymą (ne anksčiau nei paskelbtas priėmimo laikas).

Raštinės darbo laikas karantino laiku I -V nuo 8.00 iki 16.00 val.

MŪSŲ PROGIMNAZIJA VYKDO ŠIAS PROGRAMAS:

Pradinio ugdymo programą: 1-4 klasės ir pagrindinio ugdymo I dalies programą: 5-8 klasės.

Planuojamų priimti mokinių skaičiai ir klasių komplektai:

 

1 klasės

2 klasės

3 klasės

4 klasės

5 klasės

6 klasės

7 klasės

8 klasės

Klasių komplektų skaičius

    6

    6

    6

     3

      6

     5

     6

    4

Priimamų mokinių skaičius

    144

     10

      2

     0

    50

     10

    24

    7

Tik sudarius priimamų mokytis mokinių sąrašus, mokykla nustatys mokymo sutarčių pasirašymo datą ir informuos prašymus pateikusius asmenis, kokius dokumentus (teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą, mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą, specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus) reikės pristatyti.

Padavusiems prašymus, rekomenduojame reguliariai domėtis svetainėje teikiama informacija.

Priėmimo tvarkos aprašo suvestinę redakciją skaitykite čia

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentą skaitykite čia