Projekto veiklos Ispanijoje plėtos mokinių naudojimosi skaitmenizuotais mokymosi ištekliais kompetencijas

invo

2021 rugsėjo 28 d. Kauno Kazio Griniaus progimnazijos atstovai: progimnazijos direktorius S. Šimanauskas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Rabizaitė, projekto koordinatorė A. Kuginienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė  V. Valiuvienė su kitų šalių mokyklų atstovais  dalyvavo Balikesir  miesto inovacijų plėtros centro priėmime. Susitikimo su šio centro vadove metu buvo pristatyta šio centro veikla, patirtis skaitmenizuojant išteklius mokymuisi ir taikomos priemonės skaitmenizuotų išteklių mokiniams prieinamumui didinti.

Susitikimo dalyviai sutarė, kad jų šalyse yra svarbu kiekvienam vaikui užtikrinti vienodas galimybes siekti geriausio išsilavinimo, nepaisant jo gyvenamosios vietos ar socialinės padėties. Projektą Erasmus + KA229 (IPA) vykdančios šalys Lietuva, Portugalija, Ispanija, Italija ir Turkija įsipareigojo organizuoti mokinių ir mokytojų veiklas spalio pabaigoje ir skirti jas mokinių kompetencijų naudojimosi skaitmenizuotais ištekliais didinimui.

Kauno Kazio Griniaus mokytojų ir mokinių grupė Į Ispaniją planuoja išvykti spalio  antroje pusėje.