Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija 2021 – 2022 m.m. tokios sudėties:

 

Komisijos pirmininkė: Vilija Daukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pirmininkės pavaduotoja: Kristina Ambrazevičienė, logopedė metodininkė;

Sekretorė: Jurgita Ormerod, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Nariai:

Sandra Mickevičienė, socialinė pedagogė;

Rita Lilienė, psichologė;

Ramunė Jokubauskienė, specialioji pedagogė;

Deimantė Magylienė, mokytojo padėjėja;

Rita Aleksandravičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Aldona Ginetienė, matematikos mokytoja metodininkė;

Agnė Varneckė, visuomenė sveikatos specialistė.

 

Atestacinė komisija

Komisijos pirmininkas: Stanislovas Šimanauskas, direktorius;

Sekretorė: Janina Prosevičienė, lietuvių kalbos mokytoja;

Nariai:

Valdas Veiverys, technologijų mokytojas;

Jolanta Kalnietienė, pradinio ugdymo mokytoja;

Agnė Varneckė, mama;

Asta Rauckienė, mama;

Rosvita Rupšienė, kuratorė.