Mokinių priėmimas

Informuojame, kad, remiantis  Kauno m. Savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. posėdžio sprendimu T-59, prašymai pradėti mokytis

        2019–2020 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu nuo 2019 m. kovo 7 d. 12 val.

          Prisijungti galėsite https://imokykla.kaunas.lt

Kaip naudotis sistema? Informaciją rasite čia

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos

priimamų asmenų eiliškumui.

Jei neturite galimybės namuose ar kt. vietoje jungtis prie internetinės svetainės, Jums patogiu laiku atvykite į progimnazijos raštinę, padėsime Jums registruoti prašymą (ne anksčiau nei paskelbtas priėmimo laikas).

Raštinės darbo laikas I-V nuo 8.00 iki 16.00 val.

MŪSŲ PROGIMNAZIJA VYKDO ŠIAS PROGRAMAS:

Pradinio ugdymo programą: 1-4 klasės ir pagrindinio ugdymo I dalies programą: 5-8 klasės.

Planuojamų priimti mokinių skaičiai ir klasių komplektai:

 

1 klasės

2 klasės

3 klasės

4 klasės

5 klasės

6 klasės

7 klasės

8 klasės

Klasių komplektų skaičius

6

3

6

6

6

4

4

6

Priimamų mokinių skaičius

144

0

0

0

39

10

24

10

Tik sudarius priimamų mokytis mokinių sąrašus, mokykla nustatys mokymo sutarčių pasirašymo datą ir informuos prašymus pateikusius asmenis, kokius dokumentus (teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą, mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą, specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus) reikės pristatyti.

Padavusiems prašymu, rekomenduojame reguliariai domėtis svetainėje teikiama informacija.

Priėmimo tvarkos aprašą skaitykite čia

Priėmimo komisija ir reglamentas čia

Progimnazijos aptarnaujama teritorija čia