Vardas, Pavardė Kontaktinė informacija Išsilavinimas Mokomieji dalykai, kvalifikacinė kategorija, pareigos
  Aušrelė  Baranauskienė Aušrelė Baranauskienė

+370 (675)15 159
ausrele.baranauskiene@kgm.lt

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, Pradinio mokymo pedagogika ir metodika, 1984.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
1e klasės mokytoja.

Aldona Ginetienė Aldona Ginetienė

+37067331576
aldona.ginetiene@kgm.lt

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, 1984m.
Vidurinės mokyklos matematikos mokytojos kvalifikacija.

Matematikos mokytoja metodininkė,
7b klasės auklėtoja.

Alina Banaitienė Alina Banaitienė

+37069909757

alina.banaitiene@kgm.lt

Kauno technologijos universitetas, informatikos bakalauro kvalifikacijos laipsnis, 2009 m.
Kauno technologijos universitetas, mokytojo (informacinių technologijų) profesinė kvalifikacija, 2010 m.
Tarptautinė sertifikacija:
Microsoft Innovative Educator, 2017;
Microsoft Innovative Educator, 2018.

Informacinių technologijų mokytoja;
5-8 klasių auklėtojų metodinių būrelio pirmininkė;
7e klasės auklėtoja;
Tamo dienyno administratorė

Anna Jankauskienė Anna Jankauskienė

+37068236415
anna.jankauskiene@kgm.lt

Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla, vaikų darželio auklėtojos kvalifikacija. 1974m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojos, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija. 1989 m. Vilniaus pedagoginis universitetas. Pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija. 2004 m.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
4b klasės auklėtoja.

Asta Kuginienė Asta Kuginienė

+370 64573900
asta.kuginiene@kgm.lt

Trinity College London. Entry Level Certificate in ESOL skills for Life 2005; Klaipėdos Universitetas. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 2010. Lietuvos Edukologijos Universitetas, anglų filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2013.

Anglų kalbos vyr.mokytoja,
5d klasės auklėtoja.

Asta Rudzevičienė Asta Rudzevičienė

+37061569600
asta.rudzeviciene@kgm.lt

Šiaulių universiteto Pedagogikos fakulteto Pradinio ugdymo studijų programa, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija, 2006 m.;

Pradinio ugdymo,
vyresnioji mokytoja;
3 c klasės mokytoja.

Audronė Prielaidienė Audronė Prielaidienė

+370 60428605
audrone.prielaidiene@kgm.lt

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, Pradinio mokymo pedagogika ir metodika, 1981

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
3 d klasės mokytoja.

Auksė Gaigalienė Auksė Gaigalienė

+370 61223230
aukse.gaigaliene@kgm.lt

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas. Pradinio mokymo pedagogika ir metodika. 1986 m.
Tarptautinė sertifikacija:
Microsoft Innovative Educator, 2017

Pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė;
3 b klasės mokytoja.