Vardas, Pavardė Mokomieji dalykai, kvalifikacinė kategorija, pareigos
Aušrelė Baranauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
1e klasės mokytoja.

Aldona Ginetienė

Matematikos mokytoja metodininkė,
5 b klasės auklėtoja.

Alina Banaitienė

Informacinių technologijų mokytoja;
5-8 klasių auklėtojų metodinių būrelio pirmininkė;
7e klasės auklėtoja;
Tamo dienyno administratorė

Anna Jankauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
2 b klasės auklėtoja.

Asta Kuginienė

Anglų kalbos vyr.mokytoja,
5d klasės auklėtoja.

Asta Rudzevičienė

Pradinio ugdymo,
vyresnioji mokytoja;
3 c klasės mokytoja.

Audronė Prielaidienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
3 d klasės mokytoja.

Auksė Gaigalienė

Pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė;
1 b klasės mokytoja.

Aušra Kepežinskienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 4a klasės auklėtoja.

Aušrinė Pabiržienė

Tikybos mokytoja.

Birutė Krivickienė

Anglų kalbos vyr. mokytoja
5e klasės auklėtoja.

Birutė Mineikienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
3 a klasės mokytoja.

Dainora Žukauskienė

Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja;
6 a klasės auklėtoja.

Daiva Borovkovė

Anglų ir vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja,
5 b kl. auklėtoja

Danutė Kūlokienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 4c klasės auklėtoja.

Deimantė Magylienė

Mokytojo padėjėja

Donatas Egidė

Informacinių technologijų mokytojas metodininkas;
IKT specialistas.

Edita Rabizaitė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Evelina Bacevičiūtė

Muzikos mokytoja

Galina Zaiceva

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

Gintarė Dromantaitė

Muzikos mokytoja metodininkė,
8b klasės auklėtoja.

Idalija Braškytė

Choreografijos mokytoja ekspertė,
šokių kolektyvo „Žolynėliai” vadovė.

Ilona Kleizienė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

Janina Prosevičienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;
Mokytojų atestacijos komisijos sekretorė;
Mokytojų tarybos posėdžių sekretorė;
8a klasės auklėtoja

Jolanta Jančiukienė

Tikybos mokytoja metodininkė

Jolanta Kalnietienė

Pradinio ugdymo
vyresnioji mokytoja;
4 d klasės mokytoja.

Jolita Kačinskienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė;
5 c klasės auklėtoja.

Jūratė Berteškienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė; 6e klasės auklėtoja.

Jūratė Skerstonienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 1d klasės auklėtoja.

Jurgita Ormerod

Anglų kalbos mokytoja metodininkė;
Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė; 8 c klasės auklėtoja.

Jurgita Žygienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;
7 d klasės auklėtoja.

Kristina Ambrazevičienė

Logopedė metodininkė,

Vaiko gerovės komisijos narė.

Laimutė Šaulienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 3 e klasės mokytoja.

Laimutė Urniažienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
3 f klasės mokytoja.

Lina Jurevičienė

Pradinio ugdymo, muzikos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lina Kostiukovienė

Istorijos mokytoja ekspertė,
7a klasės auklėtoja.

Nijolė Grikietytė

Etikos mokytoja metodininkė, 7 b klasės auklėtoja

Nijolė Kasiulienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
2c klasės mokytoja.

Nijolė Stašiauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja, 1a klasės auklėtoja .

Ona Asevičienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 1c klasės mokytoja.

Raimonda Duobienė

Technologijų mokytoja.

Ramunė Jokubauskienė

Vyresnioji specialioji pedagogė,
Vaiko gerovės komisijos narė.

Ramunė Juknevičiūtė

Dailės mokytoja metodininkė, technologijų vyresnioji mokytoja.

Rasa Jazerskienė

Dailės mokytoja metodininkė.

Renata Radišauskaitė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė.
Menų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė.

Rima Baltrušaitienė

Fizikos mokytoja ekspertė, 6 klasės auklėtoja

Rimantas Kekys

Technologijų mokytojas ekspertas

Rita Aleksandravičienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 1b klasės mokytoja, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, vaiko gerovės komisijos narė.

Rita Kanaukienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;
Dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
8 c klasės auklėtoja.

Rita Lilienė

Psichologė,
Vaiko gerovės komisijos narė

Rita Milkaitytė

Geografijos mokytoja metodininkė.

Roma Svigarienė

Žmogaus sauga, mokytoja metodininkė

Sandra Mickevičienė

Socialinė pedagogė,
Vaiko gerovės komisijos narė,
6d klasės auklėtoja.

Šarūnas Stanionis

Kūno kultūros mokytojas

Sigita Račienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
2e klasės mokytoja.

Sigitas Nefas

Istorijos mokytojas metodininkas

Sonata Bružienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
2 f klasės mokytoja.

Vaida Valiuvienė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Valdas Veiverys

Technologijų mokytojas metodininkas.

Vanda Valionytė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Viktorija Abromavičiūtė

Geografijos mokytoja, 8d klasės auklėtoja.

Vilija Daukšienė

Matematikos mokytoja metodininkė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Vilija Ivanovienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
4 a klasės mokytoja

Vitalija Boskienė

Matematikos mokytoja metodininkė,
Gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė, 6b klasės auklėtoja.

Vitalija Zelbaitė

Pradinio ugdymo,
vyresnioji mokytoja;
2b klasės mokytoja.

Voltera Celiešienė

Rusų kalbos vyr. mokytoja;

Žiedrūna Jovaišienė

Gamtos ir žmogaus, biologijos, chemijos mokytoja metodininkė;
7a klasės auklėtoja

Zita Dobilaitienė

Matematikos mokytoja metodininkė,
5c klasės auklėtoja.