Piešinių konkursas „Slidus kelias“


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

1 – 2 klasių mokytojos

Dalyviai

1 – 2 klasių mokiniai

Vieta

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla