Projektai

2019 metais vykdomi projektai
1. NORDPLUS HORIZONTAL 2017 PROGRAMME 2019 m. Alternatyvusis aktyvusis pilietiškumas.
2. „Tęsk“ projektas, finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.
3. Erasmus+ projektas Glocal, skatinti solidarumą ir aktyvų pilietiškumą savanoriaujant.
4. Baltic Summer Academy2019, Saugios, visiems prieinamos mokyklos kūrimas (Atviros Lietuvos fondas).
5. Erasmus+, Learning to be. „Nuoseklus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas mokykloje“.