Klasės diena


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys
Atsakingi asmenys

Klasių auklėtojos

Dalyviai
Dalyviai

5-8 klasių mokiniai, klasių auklėtojos

Vieta
Vieta

Progimnazijos kabinetai

Socialinių veiklų diena


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys
Atsakingi asmenys

Klasių auklėtojos

Dalyviai
Dalyviai

5-8 klasių mokiniai, klasių auklėtojos, dalykų mokytojai

Vieta
Vieta

Progimnazijos erdvės

Tarptautinis šokių festivalis - konkursas „ADRIATIC ZADAR OPEN 2019“


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys
Atsakingi asmenys

I.Braškytė
B.Mineikienė
A.Rudzevičienė
V.Viknienė

Dalyviai
Dalyviai

Tautinių šokių kolektyvo ,,Žolynėliai” šokėjai

Vieta
Vieta

Stary Grad Paklenica, Kroatija

Tarptautinis šokių festivalis - konkursas „ADRIATIC ZADAR OPEN 2019“


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys
Atsakingi asmenys

I.Braškytė
B.Mineikienė
A.Rudzevičienė
V.Viknienė

Dalyviai
Dalyviai

Tautinių šokių kolektyvo ,,Žolynėliai” šokėjai

Vieta
Vieta

Zadaras, Kroatija

Lego kūrybinė edukacija: išmanusis OZOBOT miestas


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys
Atsakingi asmenys

G.Dromantaitė

Dalyviai
Dalyviai

5b klasės mokiniai

Vieta
Vieta

113 kabinetas

Misija Sibiras. Susitikimas su misijos dalyviu Matu Toliušiu


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys
Atsakingi asmenys

L. Kostiukovienė
S.Nefas

Dalyviai
Dalyviai

5 ir 7 klasių mokiniai

Vieta
Vieta

Didžioji salė

Būsimųjų pirmokų vasaros mokyklėlė


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys
Atsakingi asmenys

L. Jurevičienė,
Ketvirtųjų klasių mokytojos

Dalyviai
Dalyviai

Būsimieji pirmaklasiai

Vieta
Vieta

107, 124,221,104,231, 123 kabinetai

6c klasės mokinių tėvų susirinkimas


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys
Atsakingi asmenys

B. Krivickienė

Dalyviai
Dalyviai

6c klasės mokinių tėvai

Vieta
Vieta

204 kabinetas

5-8 klasių Sporto diena


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys
Atsakingi asmenys

Kūno kultūros mokytojai

Dalyviai
Dalyviai

5-8 klasių mokiniai

Vieta

4e klasės mokinių atsisveikinimo su pradine mokykla šventė


Data
Renginio aprašymas
Renginio aprašymas

Renginio aprašymas

Atsakingi asmenys
Atsakingi asmenys

L.Šaulienė 

 

Dalyviai
Dalyviai

4e klasės mokiniai ir tėvai

Vieta
Vieta

Didžioji salė