7a, 7c, 7d, 7f klasių mokinių darbų paroda “Ateities jėgainės”, “Šrifto elementai”.


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys
Atsakingi asmenys

R. Juknevičiūtė

Dalyviai
Dalyviai

7a, 7c, 7d, 7f klasių mokiniai

Vieta
Vieta

II aukštas priesalis

Kūrybinių darbų paroda „Aš ir mano gyvūnas”


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys
Atsakingi asmenys

R. Jazerskienė

Dalyviai
Dalyviai

5a,5b,7e,7b klasių mokiniai

Vieta
Vieta

Priesalis