Veiklos dokumentai

Ugdymo planas

Strateginis planas

Veiklos planas

 

Standartizuotų testų rezultatai

Antros klasės rezultatai

Ketvirtos klasės rezultatai

Šeštos klasės rezultatai

Aštuntos klasės rezultatai

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Finansuojama ir nefinansuojama veikla

Pašalinių asmenų lankymosi tvarka

Mokyklos veiklos išorės vertinimas

Mokyklos nuostatai

 

Prioritetinės veiklos kryptys

Įgyvendinti progimnazijos renginių, skirtų Prezidento Kazio Griniaus metams paminėti, planą.

Sukurti ir naudoti virtualią aplinką mokytojų ir mokinių mokymui(-si).

Tobulinti asmeninės ir socialinės kompetencijos ugdymą(-si).

Patobulinti edukacines aplinkas gerinant progimnazijos aplinkos jaukumą, bendruomenės narių saugumą, siekiant sukurti inovatyvių erdvių sistemą.

 

Patalpų nuoma

Eil.Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv.m Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis) Užimtumas(Data ir laikas)
 
1 Sporto salė Egidijus Bagdonas (fizinis asmuo) 453.04 Sporto treniruotėms 250€ už 25val. Pirmadienis ir trečiadienis nuo 20.00val. iki 21.00val.
2 Sporto salė Sporto ir pramogų klubas ,,Kita grupė“ 453.04 Sporto treniruotėms 250€ už 25val. Antradienis ir ketvirtadienis nuo 20val. iki 21val.
3 Aktų salė Šokių studija ,,Mida“ 210.09 Šokių treniruotėms 350€ už 60val. Pirmadienis nuo19.00val. iki 21.00val, trečiadienis nuo18.00val iki 19.00 val., ketvirtadienis nuo16.00 iki 17.30 val.
4 Sporto salė Všį ,,Nacionalinė krepšinio akademija“ 453,04 Krepšinio treniruotėms 400€ už 67,5 val. Trečiadienis nuo 15,00 val. iki 16.30 val.,Penktadienis nuo 14.00 val. iki 15.30 val.
5 108 kab. Voldemara Džiaukienė (fizinis asmuo) 54,52 Pailgintos darbo dienos grupės veiklai 86€ už 220 val. Darbo dienomis nuo 12 val. iki 18val.
6 306 kab. Kauno šachmatų federacija 54,20 Mokinių šachmatų pratyboms 35 € už 12 val.  
7 Sporto salė Kauno Futbolo ,,Tauras“ mokykla 453,04 Futbolo treniruotėms 50€ už 72 val. Pirmadienis ir ketvirtadienis nuo 18.00 val. iki 16.30 val., šeštadienis nuo 8.30 val. iki 10.00val.
8 Sporto salė Kauno krepšinio mokykla ,,Aisčiai“ 453,04 Krepšinio treniruotėms 151€ už 272val. Pirmadienis nuo 16.30 val. iki 18.00 val., antradienis nuo 15.00 val. Iki 19.00 val., trečiadienis nuo 16.30 val. iki 19.30 val., ketvirtadienis nuo 15.15 val. iki 18 val., penktadienis nuo 15.30 val. iki 17.00 val.

 

Mėnesio veiklos planas